Case

Case situate la intrarea pe Bulevardul Independenţei (Strada Hasdeu), perioadă interbelică. – Hauses located at the entrance of Independence Boulevard, inter-war period.