Halele Centrale

Halele Centrale, construite dupa planurile arh. Toma Socolescu. – The Central Markets.