Strada Teatrului, nr. 1, 3.

Case situate pe strada teatrului (foto: C.N. Debie, Arhivele Statului Ploiesti)