Amenajarea Pieţei Unirii din Ploieşti

Amenajarea Pieţei Unirii din Ploieşti

Eugen Paveleţ

Una dintre lucrările edilitare cu impact major asupra imaginii zonei centrale a Ploieştiului a fost amenajarea Pieţei Unirii, situate în faţa fostei Primării. Municipalitatea a dorit transformarea unui spaţiu folosit pentru comerţ stradal improvizat, în mare parte cu legume şi fructe, într-un spaţiu urban de tip grădină publică, cu alei, trotuare şi plantaţii de iarbă, arbuşti şi flori. Piaţa de produse alimentare a fost mutată în spatele clădiri Palatului de Justiţie (nefinalizat la acea dată), pe locul actualei Grădini Toma T. Socolescu.
Demersurile privind amenajarea Pieţei au început în anul 1924, prin iniţierea proiectului şi redactarea devizelor de costuri. Conform unui prim deviz se estima că lucrările vor costa 158 760 lei (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 4).
Pentru amenajarea grădini au prezentat planuri mai mulţi arhitecţi printre care şi Toma T. Socolescu, dar a fost preferat proiectul întocmit de „arhitectul horticultor E. Pinard” (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 113).

Dintr-un deviz „pentru înfiinţarea unei grădini publice pe Piaţa Unirei din faţa locului Primăriei oraşului Ploieşti” am aflat cu exactitate ce lucrări trebuiau executate şi cât costa fiecare:
1. desfacerea asfaltului şi bordurilor existente, în suprafaţă de 2610 mp. x 6 lei/mp. = 15 660 lei.
2. demontarea bordurilor de piatră din jurul Pieţei şi a drumului de interior, 520 ml. x 3 lei/ml. = 1 560 lei.
3. aşezarea bordurilor exterioare pe un strat de beton de 10 cm şi prinderea bordurilor cu un strat de ciment şi rostuirea lor, 280 ml. x 60 lei = 16 800 lei.
4. amplasarea bordurilor pe aleile interioare, făcute din beton cu mozaic aplicat la suprafaţă şi frecate cu piatra mumai pe două feţe, 507 ml. x 120 lei/ml. = 60 840 lei.
5. înlocuirea pământului de la suprafaţă cu unul bun de grădină, adus de la periferia oraşului, 795 mc. x 20 lei = 15 900 lei.
6. „şoseluirea aleelor cu pietriş mărgăritar cuprinzând: nivelarea terasamentelor şi aşezarea pietrişului în două straturi de câte 0,08 m, peste care se va trece cu tăvălucul de beton, împins de lucrători“, 1020 mp. x 60 lei/mp. = 61 200 lei.
7. împrejmuirea grădinii cu zidărie de beton, înaltă de 70 cm, executată conform proiectului (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 14 şi f. 15).
Plantarea florilor şi copacilor în grădină urma să fie făcută cu personalul de la serele de flori ale primăriei (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 8).

Una dintre lucrările esenţiale pentru configurarea noului spaţiu era amplasarea de borduri care să delimiteze aleile pietonale şi străzile rutiere de spaţiile verzi. Pentru achiziţionarea şi montarea bordurilor, primăria a primit mai multe oferte. Firma Ceramica a făcut municipalităţii o ofertă de 400 lei pe metru liniar de bordură, fără montaj sau 500 lei cu montaj (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 5). Pentru aceeaşi lucrare a depus ofertă de preţ şi meşterul italian Luigi Tomasini, acesta fiind ales pentru execuţie.
Era luată în seamă seriozitatea şi experienţa meşterului, dar mai ales preţul, mult mai scăzut decât al celorlalţi ofertanţi. Luigi Tomasini a executat lucrarea cu un cost de 250 lei pe metru liniar, incluzând aici şi montajul (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 8).
Montarea bordurilor a fost făcută în a doua parte a anului 1925, în perioada iulie – noiembrie. La recepţia făcută la data de 30 noiembrie 1925 au fost măsuraţi 222,50 ml. de bordură, montaţi în bune condiţii, drept pentru care arhitectul sef al oraşului a propus plata integrală a lucrării (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 21).
Bordurile mai mici ca dimensiuni, ce delimitau spaţiile interioare ale grădinii, au fost realizate tot de Luigi Tomasini. Acestea au măsurat în total 1222,50 ml., pentru care Primăria a plătit meşterului 55 625 lei. Lucrarea a fost recepţionată la data de 3 noiembrie 1925 (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 23).
În grădină au fost plantate 50 de kg de sămânţă de iarbă, achiziţionată din comerţ, care au costat 6 500 lei (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 103).

Ca o completare a amenajărilor pentru realizarea grădinii au fost executate şi lucrări ce au vizat pavarea cu piatră cubică a străzii Unirii, zona din vecinătatea imediată a Primăriei, betonarea şi asfaltarea trotoarelor ce înconjurau exterior grădina, asfaltarea părţii carosabile a străzii Unirii (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 106 – 108).
Noul spaţiu a fost inaugurat oficial la data de 24 mai 1926, ocazie cu care a fost întocmit un Act Comemorativ ce se păstrează în fondul primăriei Ploieşti, de la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Prahova.
Din acest act aflăm că grădina a fost inaugurată ,,În al doisprizecilea an de glorioasă domnie a Majestăţii Sale, Regele Ferdinand I …“, în prezenţa unor notabilităţi centrale şi locale. Sunt amintiţi ca prezenţi: Preşedintele Consiliului de Miniştrii, generalul Al. Averescu, Ministrul de Interne, care la aceea dată era Octavian Goga, Ministrul Instrucţiunii Publice, Petre P. Negulescu, Prefectul Judeţului, Paul D. Goma, Primarul Municipiului Ploieşti, I. G. Obrocea şi consilierii locali, printre care se număra şi arh. Toma T. Socolescu. Cei prezenţi au semnat Actul Comemorativ, urmând a fi păstrat în arhiva oraşului (D.J.A.N. Prahova, fond Primăria Ploieşti, Dosar 45/1922, f. 113).

001-piata-unirii

002-piata-unirii