Bibliografie

bibliografie-poza

Bibliografie:

 1. Alexandrescu, Ştefan, Călăuza oraşului municipiului Ploieşti, Ploieşti, 1925.
 2. Angelescu, Nicolae, Negustorii de odinioară, Bucureşti, 1934.
 3. Antinescu, Zaharia, Autobiografia mea, seu un voiagiu în timpu de 70 de ani, Ploieşti, 1896.
 4. Antonim (Antoniu), Alexandru, Albumul General al României, Bucureşti, 1893.
 5. Carapancea, Dumitru, Călăuza oraşului Ploieşti, Ploieşti, 1914.
 6. Chirulescu, Marin, Ploieşti 400, Ploieşti 1997.
 7. Debie, C. Nicolae, Macheta oraşului Ploieşti la mijlocul sec. al XIX-lea, Ghid Istoric, Ploieşti, 1972.
 8. Idem, Începuturile urbanismului în Ploieşti, în Studii şi Materiale Istorice din Judeţul Prahova, II, Ploieşti, 1969.
 9. Idem, Infiinţarea telegrafului şi poştei la Ploieşti, în Istoria Judeţului Prahova, în File din Istoria Judeţului Prahova, Ploieşti, 1971.
 10. Debie, Nicolae, Simache, N. I., Ploieştii în timpul războiului Crimeii (1853-1856), în File din Istoria Judeţului Prahova, Ploieşti, 1971.
 11. Dugan, James, Stewart, Carroll, Ploiesti. The great ground – air battle of 1 august 1943, Londra, 1963.
 12. Negulescu, Elisabeta, Lucrări edilitare în Ploieşti între anii 1830-1970, în File din Istoria Judeţului Prahova, Ploieşti, 1971.
 13. Gulea, Dan, Pluviografii. O istorie a culturii române de la Ploiesti, Bucuresti, 2012.
 14. Hoinărescu, Călin, Tradiţie şi influenţe la casa Hagi Prodan, în Revista muzeelor şi monumentelor. Monumente Istorice şi de Artă, 2, p. 32-39, Bucureşti, 1981.
 15. Iorga, Nicolae, Braşovul şi românii, Văleni de Munte, 1934.
 16. Iennescu, C, Reclădirea spitalului Boldescu, Ploieşti, 1894.
 17. Macri, Zina, Macri Ionuţ, Toma T. Socolescu, Arhitect Român. 1883 – 1960, Bucureşti, 2011.
 18. Paveleţ, Eugen, Ploiescii de ieri, Ploieştiul de azi, Ploieşti, 2007.
 19. Idem, Ploiescii de altădată – album fotografic, Ploieşti, 2012.
 20. Idem, Ploiesti … Amintiri, Ploiești, Musica Viva, 2015.
 21. Popescu Dorina, Proiecte de modernizare a oraşului Ploieşti, la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX, în Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, vol. 1, Ploieşti, 1984, p. 167-172.
 22. Popescu, Paul, Municipalitatea ploieşteană, istorie şi actualitate, Ploieşti 2000.
 23. Idem, Istoria regiunii Ploieşti, Bucureşti, 1964.
 24. Idem, Inima Prahovei, Pagini din Bibliografia deloc romanţată a oraşului Ploieşti, vol. I şi II, 1980.
 25. Potra, George, Focul din Ploieşti din martie 1834, în Studii şi Materiale Istorice din Judeţul Prahova, II, Ploieşti, 1969.
 26. Potra, George, Simache, Nicolae, Contribuţii la istoricul Oraşelor Ploieşti şi Târgşor, Ploieşti, 1969.
 27. Primăria Ploieşti, Canalizarea şi alimentarea oraşului cu apă, Ploieşti, 1905.
 28. Primăria Ploieşti, Regulament pentru executarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor de canal Ploieşti, Bucureşti, 1931.
 29. Primăria Ploieşti, Regulament pentru fixarea constatarea şi perceperea impozitelor taxelor şi celorlalte contribuţii comunale…, Ploieşti, 1934.
 30. Primăria Ploieşti, Buget general de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar 1939/1940, Ploieşti, 1939.
 31. Primăria Ploieşti, Caiet de sarcini pentru executarea planului oraşului Ploieşti de către Institutul geografic al Armatei, Ploieşti, 1902.
 32. Sabin Mir. Nicoriţă, Ploiescii în 1881, Studiu socialu şi economicu, Ploieşti, 1881.
 33. Sevastos, Mihai, Monografia Oraşului Ploieşti, Bucureşti, 1937.
 34. Socolescu Toma, Arhitectura în Ploieşti, studiu istoric, Bucureşti, 1938.
 35. Idem, Amintiri, Bucureşti, 2005.
 36. Idem, Fresca arhitecţilor, 1800-1925, Bucureşti, 2005.
 37. Stănescu, Eugen, Stănescu, Iulia, Preda, Gavril, Petrol şi bombe la Ploieşti, Ploieşti, 1994.
 38. Stoicescu, Ioan, Un povestitor ploiestean despre Bucuresti si Ploiesti, Valenii de Munte 1928.
 39. Teodorescu, Stoica, Istoricul Liceului Sf. Petru şi Pavel din Ploieşti, Ploieşti, 1940.
 40. Tomescu, Gogu, Istoricul cartierului Bereasca din Ploieşti, Ploieşti, 1938.
 41. Vasile, Lucian, Orașul sacrificat. Al II-lea război mondial la Ploiești, București, 2014.
 42. Zagoriţ, Gheorghe, Târguri şi oraşe între Buzău, Târgovişte şi Bucureşti, Bucureşti, 1915.

http://www.republicaploiesti.net

https://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.305692536206533.67776.305659956209791&type=3 (facebook: România de altădată)

http://www.facebook.com/pages/Iubesc -Ploiestii/117279871663263 (facebook: Iubesc Ploiestii)

www.monumenteprahova.ro

Proiect realizat cu sprijinul Ordinului Arhitectilor din Romania – filiala Prahova